Ouder zonder MS

Foto van Petko, Ouder zonder MS die een inzameling aan het houden is voor stamcel therapie